วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
จ้างทำค้างผักสวนครัว จากท่อ PVC พร้อมทั้งปรับพื้นที่ โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเป็นเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ ๖๒ ๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์(ช่วงปิดภาคเรียนที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะอาหารเด็กอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยงโครงขาและโครงพนักพิงทำจากเหล็กชุบโครเมียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง