วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุง
25  เม.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับงานโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างจัดทำสายคล้องคอสกรีนชื่อหน่วยงาน กรอบพลาสติกและเรซิ่นตราองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๔๐๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขันและฝึกซ้อม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลชำผักแพว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างขุดลอกคลองชำผักแพว หมู่ที่ 2 (ช่วงศูนย์พัฒนาอาชีพ-แนวเขต อบต.ห้วยแห้ง) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง