วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลซำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมปะผุพื้นรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง หมู่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ 4 และ หมู่ 5 และลงกระสอบทรายกั้นน้ำท่วม หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ชำผักแพว จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ชำผักแพว จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมปล่อยแอลกอฮอล์ใช้ได้ทั้งน้ำและเจลครบชุดพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึก TK-๔๑๐๙ สำหรับเครื่อง Kyocera TASKalfa ๑๘๐๐/๒๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565