วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0014 และ 420 53 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
วัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๙ รายการ
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการย้ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งใหม่ บริเวณด้านหน้า อบต.ชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างติดตั้งขาแขวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2563
ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง