วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้กับสุนัขและแมว ภายในตำบลชำผักแพว จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกดำ Sharp MX-234AT 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการ 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดปราสาทสุดหรรษา จำนวน 1 ชุด พร้อมโยกเยกรูปสัตว์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดชำผักแพว หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ภายในตำบลชำผักแพว จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองหลังฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงเสาธงรวมงานทาสีรั้วด้านหน้า อบต.ชำผักแพว หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง