วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ HP color laser jet pro mfp m280nw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet Pro MFP M280nw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกรียงศักดิ์ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 10 บ้านธารน้ำตก ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางบัวลา หมู่ที่ 6 บ้านมะขามป้อมใหม่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อ ผงหมึก TK-4109 สำหรับเครื่อง Kyocera TASKalfa 1800/2200 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งดอกไม้สด สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563
6  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกดำ Sharp MX-235AT จำนวน 4 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายข้างวัดบ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง