วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 17 คน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน 22 วัน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด โรงเรียนในเขตอบต.ชำผักแพว จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำผักแพวเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 17 คน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน 22 วัน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน พฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วัน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมา ซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กต ๒๓๔๓ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 18 คน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน 22 วัน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1,4,6,7,9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทำหน้าที่ปฏิบัติงานประปาหมู่บ้านในตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง