วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณถังน้ำประปาใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อชุดเสริมประสบการณ์ จำนวน 32 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อสื่อการสอนชุดเสริมประสบการณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส หมู่ที่ 6
5  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกเครื่องพิมพ์ Brother hl-3170cdw จำนวน 4 กล่อง และหมึกเครื่องพิมพิ์ Brother mfc-7360 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง