วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายโรงอิฐบล็อก หมู่ที่ 5-6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน สาย SML หมู่ที่ 6 บ้านมะขามป้อม ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณถังน้ำประปาใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อชุดเสริมประสบการณ์ จำนวน 32 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง