วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จัดซื้อรถฟรามแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันหน้าดิน พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
26  ก.ย. 2561
จัดซื้อรถฟร์ามแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันหน้าดิน พร้อมติดตั้งเคลื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
21  ก.ย. 2561
รถฟร์ามแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
19  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1, 7, 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จัดชื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 5 รายการ
11  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง