องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 

 
  โครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2566
      
  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและอนุรักษ์พันธุ์ปลา 2565
      

กิจกรรมสัมพันธุ์ชุมชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาโดยนายก อบต.ชำผักแพว

  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565
       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสนม โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว นายสมบัติ คัดสีพรม แล...
  ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (2...
      
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 
ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี 28เมษายน2565

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560