องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
   
 

 

 

 

  มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผู้ป่วยติดเตียง 14 ราย

  กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ประจำเดือนมกราคม

  โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     
     

 
ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110
โทรศัพท์ : 036-714081 โทรสาร : 036-714082
Email :admin@chumpakpaew.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign