องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 

 
  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและอนุรักษ์พันธุ์ปลา 2565
      

กิจกรรมสัมพันธุ์ชุมชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาโดยนายก อบต.ชำผักแพว

  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565
       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสนม โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว นายสมบัติ คัดสีพรม แล...
  ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (2...
      
  การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียน และภ...
       ได้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.ชำผักแพว ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดโรงเรียนวั...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี 28เมษายน2565
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560