องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับประชาชน) [ 6 ก.ค. 2564 ]1
2 การพ่นยาฆ่าเชื้อป้องการการแพร่ระบาดของโรค พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของเชื้อไวรัสโควิด-19 [ 9 มิ.ย. 2564 ]1
3 ประเด็นคำถำม-คำตอบ เกี่ยวกับกำรรับวัคซีนโควิด-19 [ 7 มิ.ย. 2564 ]1
4 ฮาวทูทิ้ง หน้ากากอนามัย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม [ 1 มิ.ย. 2564 ]2
5 พฤติการณ์หรือการกระทําผิด “ละเมิด-วินัย” : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีและการคลัง [ 20 พ.ค. 2564 ]2
6 มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 17 พ.ค. 2564 ]2
7 แบบฟอร์ม บันทึกขออนุญาตดำเนินการเชิงรุก [ 12 พ.ค. 2564 ]1
8 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 23 เม.ย. 2564 ]1
9 ขอเชิญตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นทาง QR CODE หรือทาง shorturl.asia/bNPeL [ 16 มี.ค. 2564 ]1
10 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว ประจำปีการศึกษา 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]2
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มี.ค. 2564 ]1
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT) [ 1 มี.ค. 2564 ]1
13 เรื่อง ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]2
14 ประชาสัมพันธ์ 💁‍♀️วิธีรับมือ-ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน🔥 [ 1 ก.พ. 2564 ]1
15 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 20 ม.ค. 2564 ]2
16 คู่มือการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2564 ]1
17 ข้อควรรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 [ 11 ม.ค. 2564 ]1
18 ประกาศ เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ครั้งที่ 1 [ 6 ม.ค. 2564 ]1
19 แผนวัฒนธรมองค์กร [ 4 ม.ค. 2564 ]1
20 ประชาสัมพันธ์!! ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7