องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเรียนเชิญร่วมสังเกตการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ 26 ก.ย. 2565 ]1
2 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ส.ค. 2565 ]38
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา [ 15 ส.ค. 2565 ]34
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]67
5 แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชน ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]60
6 คำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]67
7 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]55
8 ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 14 มิ.ย. 2565 ]74
9 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3) [ 14 มิ.ย. 2565 ]74
10 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]98
11 **ด่วนที่สุด** แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]65
12 เรื่อง อนุมัติขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]71
13 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ITA [ 1 มี.ค. 2565 ]88
14 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำผักแพว ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]105
15 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 19 ม.ค. 2565 ]117
16 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2565 ]80
17 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]140
18 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อโควิด 2019 [ 7 ม.ค. 2565 ]80
19 แถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 4 ม.ค. 2565 ]92
20 ปฎิทินการประเมิน ITA 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]119
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10