องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

เพื่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

ช่องทางการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดังนี้

1. คลิกที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/jffxv8

2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด (QR Code)

***รหัสสำหรับเข้าตอบแบบ

วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) >>>>> 526fcd    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ