องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ "ห้ามเผา"

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชน งดการกระทำอันเป็นเหตุทำให้เกิดควัน กลิ่น ความร้อน เขม่า ฝุ่นละออง จากการเผาขยะ เศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในที่รกร้าง เผาหญ้าในเขตไหล่ทางสาธารณะ พื้นที่ชุมชน พืชไร่ทางการเกษตรและเผาถ่าน หรือวัสดุอื่นใดโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PW2.5)



    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ "ห้ามเผา"
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ