องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวจะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับให้ดียิ่งขึ้นไป >>>สแกน Qr Code เพื่อทำการประเมิน<<< หรือคลิ๊กที่ลิงค์https://itas.nacc.go.th/go/eit/jffxv8    เอกสารประกอบ

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ