องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


❌❌ NO GIFT POLICY นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล ❌❌

    รายละเอียดข่าว

❌❌ NO GIFT POLICY นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล ❌❌

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว  มีนโยบาย " ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล " และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของทุกท่าน มา ณ ที่นี่ค่ะ    เอกสารประกอบ

❌❌ NO GIFT POLICY นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล ❌❌
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ