องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]60
2 เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 9 ส.ค. 2564 ]56
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 22 ม.ค. 2564 ]141
4 แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 16 ธ.ค. 2563 ]55
5 แผ่นพับการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2563 ]55
6 แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2563 ]56
7 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 - 2566 [ 20 พ.ย. 2563 ]141
8 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 20 พ.ย. 2563 ]161
9 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ว่าด้วยจรรยาบรรค่าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]143
10 นโยบายกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ม.ค. 2561 ]140