องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
การประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]58
2 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]69
3 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]59
4 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]62
5 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]68
6 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]111
7 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]110
8 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]136
9 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]118
10 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]116
11 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]121
12 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [ 1 มิ.ย. 2563 ]107
13 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง [ 1 มิ.ย. 2563 ]120
14 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]115
15 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล [ 1 มิ.ย. 2563 ]114