องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

การประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]78
2 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]110
3 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]79
4 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]84
5 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]87
6 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]136
7 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]163
8 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]188
9 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]141
10 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]159
11 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]163
12 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [ 1 มิ.ย. 2563 ]124
13 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง [ 1 มิ.ย. 2563 ]143
14 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]135
15 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล [ 1 มิ.ย. 2563 ]136