องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสนม โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว นายสมบัติ คัดสีพรม และนายกรวิชณ์ พุทธคง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน กล่าวคำปฏิญาณตนและเดินรณรงค์ ตามกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติด" ประจำปี 2565 เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
2023-01-31
2023-01-27
2023-01-18
2023-01-09
2022-11-08
2022-07-07
2022-06-24
2022-06-08
2022-02-15
2021-12-10