องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]58
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีหลัง) [ 30 ก.ย. 2564 ]56
3 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนสิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]75
4 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนกรกฏาคม 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]58
5 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนมิถุนายน 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]68
6 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนพฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]89
7 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]67
8 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนมีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]144
9 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]143
10 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนมกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]128
11 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]126
12 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]129
13 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]129
14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]128
15 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]155
16 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]132