องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]60
2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) [ 31 มี.ค. 2564 ]124
3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 31 ธ.ค. 2563 ]124
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ธ.ค. 2563 ]126
5 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาสที่ 2 [ 30 เม.ย. 2563 ]128
6 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาสที่ 1 [ 30 ม.ค. 2563 ]123