องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ