องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]21
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565) [ 7 ต.ค. 2565 ]14
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]81
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีหลัง) [ 30 ก.ย. 2564 ]73
5 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนสิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]93
6 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนกรกฏาคม 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]76
7 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนมิถุนายน 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]87
8 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนพฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]125
9 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]84
10 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนมีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]179
11 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]184
12 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนมกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]147
13 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]144
14 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]146
15 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]150
16 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]143
17 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]193
18 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]146