องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
   
 

 

 

 

  กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลชำผักแพว

  กิจกรรมโครงการพัฒนาเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงวัย(กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ)

  พิธีเปิดศูนย์ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอแก่งคอย

     
     

 
☘️ ผักปลอดสารพิษ ❤️ ป้าต๋อย ชำผักแพว 🌱ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110
โทรศัพท์ : 036-714081 โทรสาร : 036-714082
Email :admin@chumpakpaew.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign