องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชำผักแพว
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงสร้างและภารกิจ ศยช. [ 1 ก.ย. 2566 ]34
2 กรอบภารกิจ [ 1 ก.ย. 2566 ]26
3 ขั้นตอนปฏิบัติงาน ศยช. [ 1 ก.ย. 2566 ]25
4 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม [ 1 ก.ย. 2566 ]31
5 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 [ 1 ก.ย. 2566 ]23
6 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนฯ พ.ศ. 2544 [ 1 ก.ย. 2566 ]22
7 คำชี้แจงการใช้คู่มือบันทึกผลการปฏิบัติงานของ คกก.ศูนย์ฯ [ 1 ก.ย. 2566 ]23
8 คู่มือศูนย์ไกลเกลี่ยระงับพิพาทชุมชน [ 1 ก.ย. 2566 ]25
9 แบบ ศยช. 1 [ 1 ก.ย. 2566 ]33
10 แบบคำร้อง ศยช. 2 [ 1 ก.ย. 2566 ]27
11 แบบ ศยช. 3 [ 1 ก.ย. 2566 ]25
12 แบบ ศยช. 4 บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับ [ 1 ก.ย. 2566 ]27
13 สิทธิผู้ต้องหา 1 [ 1 ก.ย. 2566 ]26
14 สิทธิผู้ต้องหา 2 [ 1 ก.ย. 2566 ]24
15 สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทกข์ 1 [ 1 ก.ย. 2566 ]26
16 สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทกข์ 2 [ 1 ก.ย. 2566 ]24
17 การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 1 [ 1 ก.ย. 2566 ]31
18 การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 2 [ 1 ก.ย. 2566 ]23
19 การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 3 [ 1 ก.ย. 2566 ]22
20 การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 4 [ 1 ก.ย. 2566 ]24
21 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 1 ก.ย. 2566 ]29
22 คู่มือการใช้งาน Application Justice Care ระบบยุติธรรมสร้างสุข [ 1 ก.ย. 2566 ]25
23 คู่มือการปฏิบัติงานการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุกฯ [ 1 ก.ย. 2566 ]28
24 คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี [ 1 ก.ย. 2566 ]34