องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง /ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) [ 2 พ.ย. 2566 ]9
2 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบ INFO [ 30 ต.ค. 2566 ]12
3 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ต.ค. 2566 ]21
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 14 ก.ย. 2566 ]26
5 คำสั่งอบต.ชำผักแพว 26/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและติดตามผลการประเมินฯITA 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]44
6 ประกาศ การใช้บังคับระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]4
7 ประกาศ ข้อกำหนดจริยธรรม [ 18 ต.ค. 2565 ]6
8 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 18 ต.ค. 2565 ]11
9 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 31 มี.ค. 2565 ]39
10 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 19 ก.ค. 2564 ]140
11 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]94
12 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ [ 3 พ.ย. 2563 ]146