องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

การประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]12
2 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]15
3 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]24
4 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]33
5 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]21
6 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]94
7 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]136
8 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]94
9 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]99
10 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]101
11 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]148
12 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]183
13 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]223
14 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]164
15 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]182
16 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]186
17 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [ 1 มิ.ย. 2563 ]140
18 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง [ 1 มิ.ย. 2563 ]162
19 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]153
20 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล [ 1 มิ.ย. 2563 ]155