องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลรอบ 6 เดือน นโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]7
2 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]10
3 ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy [ 9 ม.ค. 2566 ]13
4 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy [ 9 ม.ค. 2566 ]16
5 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.พ. 2565 ]76
6 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]138
7 เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 20 ม.ค. 2564 ]178
8 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 20 ม.ค. 2564 ]188
9 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ม.ค. 2564 ]132
10 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 20 ม.ค. 2564 ]138
11 ประกาษ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 6 ม.ค. 2563 ]147