องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ