องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]47
42 กิจกรรม No gift policy งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]20
43 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]117
44 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]131
45 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้โยชน์ที่ดิน ประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]81
46 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]98
47 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 30 ต.ค. 2566 ]36
48 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]9
49 การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2566 ]0
50 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]11
51 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]136
52 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]4
53 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง (สมุทรสงคราม ลำพูน เลย และอำนาจเจริญ) [ 18 ส.ค. 2566 ]138
54 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]2
55 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]138
56 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี [ 2 มิ.ย. 2566 ]3
57 ประชุมพนักงาน พร้อมมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของข้าราชการ Do & Don’t [ 10 พ.ค. 2566 ]2
58 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]1
59 กิจกรรมทำบุญตักบาทข้าวสารอาหาร ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน [ 27 มี.ค. 2566 ]2
60 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ "ห้ามเผา" [ 14 มี.ค. 2566 ]170
61 ประชาสัมพันธ์ สื่อการให้ความรู้ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 มี.ค. 2566 ]101
62 การจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดสระบุรี [ 3 มี.ค. 2566 ]69
63 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ [ 3 มี.ค. 2566 ]61
64 การป้องปรามปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM 2.5 [ 3 มี.ค. 2566 ]76
65 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]1399
66 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]43
67 ขอขอบคุณสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุไฟไหม้ [ 7 ก.พ. 2566 ]107
68 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]1
69 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ก.พ. 2566 ]44
70 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]48
71 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 1 ก.พ. 2566 ]51
72 การติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]75
73 ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]60
74 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]69
75 ❌❌ NO GIFT POLICY นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล ❌❌ [ 6 ม.ค. 2566 ]54
76 ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2566 ]67
77 รายงานผลการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]86
78 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 2 ม.ค. 2566 ]34
79 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 2 ม.ค. 2566 ]35
80 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]3
 
|1หน้า 2|3