องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 2 ม.ค. 2566 ]38
82 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]4
83 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน เเละสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]4
84 รายงานผลการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]82
85 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ธ.ค. 2565 ]80
86 เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 ธ.ค. 2565 ]75
87 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตามแบบบันทึกข้อมูลด้านน้ำเสีย ตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [ 30 พ.ย. 2565 ]44
88 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]60
89 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]59
90 กฎบัตร [ 18 ต.ค. 2565 ]37
91 ประกาศ นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ [ 10 ต.ค. 2565 ]57
92 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]132
93 ประกาศเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจ [ 5 ต.ค. 2565 ]42
94 เรื่อง อนุมัติขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]185
95 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]312
96 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 [ 1 ต.ค. 2563 ]199
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2563 ]240
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2563 ]292
99 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2563 ]186
100 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 30 มี.ค. 2563 ]251
101 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 [ 3 ม.ค. 2563 ]230
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย [ 30 ธ.ค. 2562 ]242
103 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]254
 
|1|2หน้า 3